bg en el ro ru de fr nl es it tr
Profi Tours Die Website ist en Besitz von Profi Tours GmbH,
Partner von Orbel Spa hotel

Keine Reservierungsgebühren!
Kostenlose Stornierung der meisten Reservierungen!

direkte Buchung

Verfügbarkeit und Preis prüfen.
Buchung in den Rahmen von 5 Minuten!

buchen Sie mehr Zimmer
(3-11.9 Jahre alt)
+ infants (0-2.9 Jahre alt):
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Aus/ Von: Bis :
Adults: children:

Orbel Spa hotel - Zimmer und Unterbringung

Das Hotel besteht aus zwei Gebäuden mit einer Gesamtkapazität von: 23 Zwilling- Zimmer 15 geräumige Apпartеments 2 Luxus zweistöckige Apпartеments mit jeweils 2 Schlafzimmern

Zimmer und Unterbringung in Orbel Spa hotel - Dobrinishte

Doppelzimmer

Orbel Spa hotel - DBL room
maximale Kapazität 2 adults + 1 children oder 3 adults.

Luxus  ausgestattet ,mit Sat TV, WLAN Internet, Minibar, Badezimmer mit Dusche und Balkon, mit Blick auf die Berge.

Zimmeranlagen:

Size: ; Number of bedrooms: 1; Number of double beds: 1; Number of single beds: 0; Number of sofa beds: 0; Klimaanlage: nein; Minibar: ja; Balkon: ja; Telefon: ja; Fernseher: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: ja; Badmantel: ja; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Doppelzimmer
81 € - Standardpreis
buchen Sie

Doppelzimmer ( zur Einzelnutzung)
60 € - Standardpreis
buchen Sie

Appartement mit einem Schlafzimmer

Orbel Spa hotel - One bedroom apartment Orbel Spa hotel - One bedroom apartment Orbel Spa hotel - One bedroom apartment
maximale Kapazität 2 adults + 2 children oder 3 adults.

Õîòåë "Îðáåë Nia" ðàçïîëàãà Nonne ñåäåì ëóêñîçíè àïàðòàìåíòà. Âñåêè îò Õÿö a n ïðîñòîðåí OIE è òðàïåçàðèÿ, ñïàëíÿ è AAA áàëêîíà. Àïàðòàìåíòèòå ïðåäëàãàò íàñòàíÿâàíå íà äâàìà âúçðàñòíè è Ãäå äåöà (äîïúëíèòåëíè ëåãëà). Âñåêè àïàðòàìåíò ðàçïîëàãà ñ IEIE AAD, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, òåëåôîí, èíòåðíåò, ëóêñîçåí ñàíèòàðåí âúçåë è ñåøîàð.

Zimmeranlagen:

Size: ; Number of bedrooms: 1; Seating area: ja; Number of double beds: 1; Number of single beds: 0; Number of sofa beds: 0; Klimaanlage: nein; Minibar: ja; Balkon: ja; Telefon: ja; Fernseher: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: ja; Badmantel: ja; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Appartement mit einem Schlafzimmer
91 € - Standardpreis
buchen Sie

Maisonette-Wohnung

Orbel Spa hotel - Maisonette Orbel Spa hotel - Maisonette Orbel Spa hotel - Maisonette Orbel Spa hotel - Maisonette
maximale Kapazität 4 adults + 2 children oder 5 adults.

Die beiden Appartements sind auf den letzten 2 Etagen des Hotels und sind mit fadenscheinigen Wohn-und Essbereich auf der ersten Ebene und 2 Schlafzimmer mit Badezimmer im zweiten Stock.

Zimmeranlagen:

Size: ; Number of bedrooms: 1; Seating area: ja; Number of double beds: 1; Number of single beds: 0; Number of sofa beds: 0; Klimaanlage: nein; Minibar: ja; Balkon: ja; Telefon: ja; Fernseher: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: ja; Badmantel: ja; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Maisonette-Wohnung
172 € - Standardpreis
buchen Sie

Villa orbel

Orbel Spa hotel - Villa Orbel Orbel Spa hotel - Villa Orbel Orbel Spa hotel - Villa Orbel

maximale Kapazität 2 adults + 2 children oder 3 adults.

Zimmeranlagen:

Size: ; Number of bedrooms: 1; Number of double beds: 1; Number of single beds: 0; Number of sofa beds: 0; Badezimmer: mit Dusche;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Villa orbel
101 € - Standardpreis
buchen Sie

Dreibettzimmer

Orbel Spa hotel - Tripple room

maximale Kapazität 2 adults + 1 children oder 3 adults.

Zimmeranlagen:

Size: ; Number of bedrooms: 1; Number of double beds: 1; Number of single beds: 0; Number of sofa beds: 0; Badezimmer: mit Dusche;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Dreibettzimmer
111 € - Standardpreis
buchen Sie

cache load